De psychologie van een baan op maat

Dit themanummer schenkt aandacht aan een relatief nieuw onderzoeksonderwerp in de Arbeids- en Organisatiepsychologie, namelijk ‘job crafting’. Job crafting heeft betrekking op de aanpassingen die werknemers in hun functie aanbrengen zodat deze beter op de eigen behoeftes en sterktes aansluit. In dit inleidende artikel gaan we eerst in op de inhoud van job crafting. We schetsen beknopt de historische ontwikkeling van het begrip en geven aan hoe het denken over en meten van job crafting zich tot op heden heeft ontwikkeld. Daarna introduceren we de artikelen die in dit themanummer zijn opgenomen. We besluiten met een aantal vragen en thema’s voor toekomstig onderzoek.


Dr. Luc Dorenbosch is als onderzoeker/baaningenieur verbonden aan TNO Arbeid
(Eerder verschenen in Gedrag & Organisatie, nr. 1, 2013)