Als organisatie sleutelen aan toekomstbestendig werk?

Wij maken er samen met werkgevers én werkenden mooier werk van

Tweebaans Werk

Onlangs (mei 2023) verscheen ons nieuwe boek over mensen die meerdere banen combineren. We geven hierin een compleet beeld van wat deze ‘tweebaners’ op de arbeidsmarkt drijft en hoe ook werkgevers en loopbaanadviseurs de tweebaansroute van werk kunnen benutten.

Onze expertise

Concreet baangereedschap / digitale tools om samen met werkenden aan de slag te gaan op het gebied van:

Job / Team Crafting

Maak werk beter passend bij de sterktes, wensen en interesses van alle mensen in het team. Stimuleer duurzame inzetbaarheid op creatieve wijze en vanuit medewerkers zelf. Analyseer het werk op taakniveau en sleutel samen aan de baan met de Mooi Werk Tool.

Job Carving / Redesign

Hoe zouden functies ook anders kunnen worden ontworpen, zodat het beter werk wordt met ook meer ruimte voor mensen die lastiger regulier werken kunnen? Ontdek welke taken slimmer anders te beleggen of te ‘carven’ zijn met de Beter Werk Tool.

Taken van de Toekomst

Het werk van nu is niet het werk van de toekomst. Taken zullen altijd veranderen, verdwijnen en weer verschijnen. Hoe neem je medewerkers mee in werkveranderingen? Onze Taken van de Toekomst aanpak maakt de dynamiek helder en laat teams scherp anticiperen op wat komen gaat.

Mijn Werkbalans

Samen met VOION is Mijn Werkbalans ontwikkeld. Een digitale tool als onderdeel van een nieuwe taakbeleid methode voor het middelbaar onderwijs. Docententeams gaan aan de slag met een betere verdeling van niet-lesgebonden taken, zodat ze meer op maat en op basis van motivatie worden verdeeld.

Onze boeken

Elke 5 jaar vinden we het leuk om onze kijk op werk op te schrijven:

2013

2018

2023