Hybride techniekdocenten: een verhaal apart

Een nieuwe publicatie samen met Kees van der Velden en Marius Bilkes van Expertisecentrum Hybride Docent en Marieke Wolthoff van Platform Talent voor Technologie (PTvT). Deze verscheen in het boek Onderwijs aan het Werk onder redactie van Marc van der Meer, Frank Cörvers en Ruud van der Aa.


Hoe kan een combinatie van lesgeven en een baan in de praktijk zijn vruchten afwerpen? Wat zijn de ambities van onderwijsinstellingen op het gebied van hybride docentschap? En hoe wil het bedrijfsleven een bijdrage leveren aan het invullen van de vraag naar onderwijsgevend personeel? Aan de hand van interviews en focusgroepen met hybride techniekdocenten, directeuren en HR-managers bij onderwijsinstellingen en technische bedrijven is de vraag naar en het animo voor hybride docentschap binnen het technisch beroepsonderwijs in kaart gebracht.

Dit hoofdstuk biedt inzicht in de meerwaarde, de kansen en de belemmeringen van personele uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. En welke voorwaarden noodzakelijk zijn voor succesvolle implementatie van hybride docentschap. Download hieronder het hoofdstuk en het onderzoek waarnaar het hoofdstuk verwijst.