> Producten.VOOR TRAINERS/CONSULTANTS

mooiwerkprodwerkwerktrainer

INFO
 • Toevoegen Job Crafting aan HR diensten
 • Leren trainen met digitale Mooi Werk Tool
 • Toegang tot veel getest trainingsmateriaal
 • Bedoeld voor (in house) trainers/consultants
 • Kennisoverdracht in TdT-traject door B_INGs


TOELICHTING

Om de Mooi Werk tooling te kunnen gebruiken in de eigen (HR-) dienstverlening is er de mogelijkheid zelf aanbieder te worden. Hiermee kan men als gecertificeerd Mooi Werk Trainer gebruik maken van het kennisproduct in eigen trajecten bij organisaties of teams. Hiervoor is een Train-de-trainer traject van 2 dagdelen en een praktijkvisitatie door de baaningenieurs noodzakelijk. Hierin wordt geleerd hoe te trainen met de digitale Mooi Werk Tool.
Het Train-de-trainer traject is gericht op kennisoverdracht door zelf een didactisch sterke case te bouwen die als voorbeeld dient in job crafting trajecten die Mooi Werk Trainers willen gaan verzorgen. Trainers sleutelen zo zelf aan hun eigen trainingsprotocol welke ze in het traject toetsen aan andere deelnemers. Uitkomst is een persoonlijk protocol op maat, volledig begrip van de Mooi Werk Tool en een trainerscertificaat voor het kennisproduct. Vraag onder meer info aan.  

 
 
 
 


TdT GEVOLGD DOOR O.A.

 • Zelfstandig HR adviseurs
 • Trainingsbureaus
 • Ziekenhuizen
 • Gemeentes
 • Loopbaancentra
 • HBO-instellingen

PRODUCT

1 Train-de-trainer traject:

 • 2 Dagdelen (totaal 10 uur)
 • 1 Praktijkvisitatie (5 uur)
 • Trainingsmaterialen

PRIJSINDICATIE*

 • €1500 per trainer*
 • 20% groepskorting**

————–
* prijs is excl. BTW
** min. 3 deelnemers van 1 org.
 


 


OPVOLGER MOOI WERK

mooiwerkprodboekpng

INFO
 • Aanvulling en opfrisser handboek Mooi Werk
 • Nieuwe inzichten job/team crafting
 • Bevat speelse team crafting oefening
 • Inclusief 2 gratis e-books


TOELICHTING

Werk staat nooit stil. Banen en beroepen lijken zelfs steeds sneller te veranderen. Het is belangrijk om hierop als individu en organisatie slim en snel te kunnen anticiperen. Dit boek biedt inzichten om binnen deze dynamiek van werk Mooier Werk te maken. Een vaardigheid voor een nieuwe tijd. Mooier Werk neemt je stapsgewijs mee met de principes en toepassingsmogelijkheden van job en team crafting. Hoe kun je zelf en samen met je collega’s teamtaken herverdelen, zodat iedereen er Mooier Werk aan overhoudt?
Dit praktische boek helpt je met het slimmer sleutelen aan werk voor een meer persoonlijke baan op maat. Smart crafting noemen we dat. Met een frisse blik kijk je daarbij naar de taken waaruit je werk bestaat. In logische stappen verken je de vrijheidsgraden in je werk en hoe je deze kunt inzetten zodat je baan goed blijft passen bij wat je goed kunt en écht graag wilt. Mooier Werk leert ook teamleiders, hr-professionals, coaches en adviseurs op een andere manier te kijken naar (team)werk.
Met praktijkinzichten uit dik vijf jaar aan interventietrajecten wordt duidelijk wat het wel en niet oplevert als mensen zelf aan hun taken sleutelen om werk mooier en meer passend te maken. Aangevuld met inzichten uit onderzoek en baananalyses komt dit boek tot de kern van wat smart crafting kan betekenen voor de duurzame inzetbaarheid van mensen in hun baan en de teams waarin ze werken.


 


GERELATEERD
 


VOOR WERKENDEN

mooiwerkprodboekpng

INFO
 • Handboek job crafting met 1e druk in 2011
 • Vanaf 2018 als gratis e-book bij Mooier Werk
 • Praktische oefeningen om zelf te sleutelen
 • Bedoeld voor werkenden
 • Circa 3000x verkocht


TOELICHTING

Hoe raak je van dat knagende ontevreden gevoel met je werk af zonder meteen naar een andere baan te zoeken? Zonder die wijngaard in Zuid-Frankrijk te beginnen? Met dit praktische boek leer je de lelijke en mooie kanten van je baan beter te verwoorden en te visualiseren. Om van je werk weer Mooi Werk te maken biedt het boek verschillende inzichten om je baan zo te ‘renoveren’ dat die weer bij je past.   
Mooi Werk neemt je stapsgewijs mee met de principes en toepassingsmogelijkheden van job crafting, een benadering die er vanuit gaat dat iedere baan wel vrijheidsgraden heeft, die het mogelijk maken om zelf aan je werk te sleutelen ofwel te ‘craften’. Na het lezen van dit boek zal je werk of je kijk op je werk veranderen: dat kan zitten in de manier waarop je over je werk nadenkt, in de soorten relaties 
die je wel of niet aangaat op je werk of in de inhoud van je takenpakket. Handig voor jezelf, of om mee te nemen in een gesprek met je leidinggevende. In een luchtige stijl bespreken de auteurs allerlei onderzoek over werk en wisselen dit af met oefeningen en ervaringen uit de praktijk.


 


GERELATEERD
 


VOOR LOOPBAANADVISEURS

mooiwerkprodwerkwerkboek2

INFO
 • Digitaal werkboek bij Mooi Werk handboek
 • Ondersteuning bij 1-op-1 coachingstrajecten
 • Alle handboek oefeningen gedigitaliseerd
 • Bedoeld voor loopbaanadviseurs/coaches
 • Verkrijgbaar als inlogcodes (boekcodes)

 


TOELICHTING

Het digitale werkboek behorende bij het job crafting handboek Mooi Werk wordt apart van het boek verkocht. Met een minimale afname van 10 inlogcodes (boekcodes) is het gericht op loopbaan-coaches die meerdere 1-op-1 trajecten ondernemen. 
Elke boekcode geeft online toegang tot 1 werkboek waarin gebruikers oefeningen kunnen opslaan, uitprinten en op elk gewenst moment vervolgen. Zie de website of deze factsheet voor meer informatie. Vraag hieronder een testcode aan.

 
 
 


TOEGEPAST DOOR O.A.

 • 600 geregistreerde gebruikers
 • Loopbaanprofessionals
 • Deelnemers loopbaandagen

PRODUCT

Toegang digitaal werkboek:

 • Met inlogcodes (boekcodes)
 • Minimale afname 10 codes

PRIJSINDICATIE*

Bij min. 10 codes:

 • €10 per boekcode

————–
* prijzen zijn excl. BTW


 


 


VOOR TEAMS/ORGANISATIES

mooiwerkprodwerkwerktoolpng

INFO
 • Webapplicatie voor job crafting in teams
 • In 8 stappen naar teamwerk op maat
 • Betrekt teamleden bij team crafting
 • Bedoeld voor teams/organisaties
 • Teamtraject met Mooi Werk Trainer


TOELICHTING

De Mooi Werk Tool is ontwikkeld voor teamtrajecten van max. 6-8 weken. Met deze webapplicatie brengen teamleden eerst persoonlijk de passende en (steeds) minder passende onderdelen van hun werk in kaart. Door het trainen van het zelfinzicht in waar het eigen werk mooier kan en het vervolgens zelf uitvoeren van kleine werkexperimenten krijgen teamleden zelf grip op verbeteren van de eigen baan en elkaars baan.
De Mooi Werk Tool wordt onder begeleiding van een Mooi Werk Trainer ingezet in teamtrajecten van 2 dagdelen waarin de individuele baaninformatie uit verschillende digitale oefeningen wordt verwerkt in een teamanalyse. Met deze data heeft het team en leidinggevende inzicht in de taken waarop gezamenlijke actie vereist is voor een verbeterde inzetbaarheid voor de toekomst. Zie de website.  

 
 
 


TOEGEPAST DOOR O.A.

 • Stadswachten
 • Bejaardenverzorgers
 • (HBO) docenten
 • Belastingambtenaren
 • Verzekeringsagenten
 • ICT personeel
 • Financiële controllers
 • Onderzoekers

PRODUCT

1 teamtraject bestaande uit:

 • Digitale teamtool (toolcodes)
 • 1 Teamsessie (4 uur)
 • Teamanalyse (met tooldata)
 • 1 Terugbliksessie (2-3 uur)

PRIJSINDICATIE*

Per teamtraject:

 • €20 per toolcode
 • €800 per teamsessie
 • €500 per teamanalyse
 • €500 per terugbliksessie

————–
* o.a. afhankelijk van # teams
* max. 12 deelnemers p/traject
* prijzen zijn excl. BTW


 


 


GRATIS DOWNLOAD

mooiwerkprodboekpng

INFO
 • (Mooier) werk in 8 stappen in beeld
 • Volgt letterlijk de casus in Hoofdstuk 8
 • Draait op Windows Excel 2016
 • Gebruik het vooral op desktop/laptop
 • Demoversie voor individueel gebruik
 • Invullen vraagt ca. 30 tot 60 minuten
 • Alle stappen zijn als PDF te bewaren

DOWNLOAD