> Producten.

TAKEN VAN DE TOEKOMST


NIEUW! Taken van de Toekomst is een digitaal ondersteund actieprogramma op initiatief van TNO, HAN Hogeschool, de baaningenieurs en Beeldr. Sinds 2018 wordt deze breder toegepast in allerlei sectoren. Deze aanpak nodigt zowel werkgevers als werknemers uit om samen naar de taken van de toekomst te kijken, om daarmee op tijd te kunnen anticiperen op veranderingen op taakniveau van werk in functies, teams, afdelingen en organisaties.
 taken van de toekomst

INFO
  • Digitaal ondersteunde aanpak
  • Heel concreet maken van toekomstig werk
  • Visueel simpele en snelle methode
  • Werkgever én werknemer betrokkenheid
  • Zelf uit te bouwen met aanvullende modules


TOELICHTING

Futureproof werk
Deze aanpak past naadloos bij de discussies over de toekomst van werk, robotisering en verdere automatisering van werk. Wanneer werk structureel gaat veranderen in aard, inhoud, volume of vorm dan zal dat op zijn minst geleidelijk en op taakonderdelen gebeuren. Vragen die daarop voorbereiden zijn: Hoe kunnen taakontwikkelingen in banen blijven matchen met wat werknemers kunnen en willen? Welke onderdelen van het werk zullen het eerst te maken krijgen met structurele veranderingen? Hoe houd je werk futureproof? Voor werkgevers die hierop proactief willen inspringen hebben we de ‘Taken van de Toekomst’ – aanpak ontwikkeld.
Medewerkertool
De TvdT-aanpak wordt ondersteund door een nieuwe digitale applicatie: de baananalyse tool (zie een impressie hieronder). Werkenden doen zelf een baananalyse van hun eigen werk in 4 stappen. Dit biedt een scherp beeld van hoe goed de eigen motivatie en competentie matchen met het werk van nu en morgen. Welke taken kan en wil men, maar worden steeds minder gevraagd? Met welke taken heeft men meer moeite maar worden wel belangrijk richting de toekomst? Kortom: waar past het werk van morgen nog prima, en waar zijn er drempels die overwonnen moeten worden? Dit alles wordt met de tool simpel en helder gevisualiseerd.
Normaal gesprek
De TvdT-aanpak stimuleert het normale gesprek over veranderend werk, en laat op taakniveau zien waar je tot oplossingen kan komen. Het houdt het organisatieverhaal van de toekomst van werk concreet, dichtbij en hanteerbaar. Geen grote, maar vaak abstracte toekomstbeelden waar je moeilijk op kunt anticiperen. Een nuchtere kijk op de dynamiek van werk dus, die richting kan bieden aan opleidingskeuzes, taakherontwerp, (gedeeltelijke) mobiliteit, job en team crafting. In de aanpak staat het betrekken van alle stakeholders centraal. Samen maak je de toekomst van werk waar mensen op maat in willen en kunnen meebewegen!
 


IMPRESSIE BAANANALYSE TOOL


Stap 1: Doe ik het?
taken van de toekomst

Stap 2: Kan ik het?
taken van de toekomst  Stap 3: Wil ik het?
taken van de toekomst  

Stap 4: Wat heb ik te bieden?
taken van de toekomst  Visualisatie #1: Match met huidige taken
taken van de toekomst  

Visualisatie #2: Match met taken van de toekomst
taken van de toekomst  


tvdt partners


Korte promo (2019)


Film in het kader van ESF Awards (2017)


Lees hieronder (via de link) een hoofdstuk over de achtergrond en toepassing van de Taken van de Toekomst-aanpak. Een belangrijke vraag staat centraal: hoe weet je in hoeverre medewerkers mee aan het bewegen zijn met functieveranderingen op taakniveau? Het hoofdstuk beschrijft de toepassing van een nieuwe baananalyse-tool waarin zowel werkgever als werknemer participeren. Hoe matchen medewerkers met de taken van de toekomst?Korte samenvatting: Wanneer we banen en beroepen in losse onderdelen bezien, hoe verschillen de huidige onderdelen dan van de onderdelen over 5, 10 of 20 jaar? In dit hoofdstuk kijken we wat er gebeurt onder de motorkap. Dat is namelijk een belangrijke analyse als het gaat over die ‘veranderende’ arbeidsmarkt waar iedereen het steeds over heeft. Maar hoe maak je deze analyse ook op organisatieniveau? En hoe kun je als HR-professional vanuit deze analyse voor zowel werknemers als organisaties van meerwaarde zijn als je die motorkap weet te openen en op onderdelen met elkaar kunt sleutelen aan werk.
 
Hierbij komt modern baangereedschap als job crafting, job carving en job slashing aan bod. Hoe houd je het werk daarmee futureproof, waarbij dus genoeg mensen met genoeg kwaliteit ook gemotiveerd blijven voor bepaald werk. De basis van duurzame inzetbaarheid… Zie voor een proefdruk van het hele hoofdstuk de PDF.
 


Het hele boek ‘Fit for the Future‘ stond onder de bezielende redactie van HAN-lectoren Sarah Detaille en Annet de Lange. Het boek wordt van harte aanbevolen voor zowel bachelor- als masterstudenten die een opleiding volgen binnen bijvoorbeeld bedrijfskunde, organisatiekunde, management, (arbeids- en organisatie) psychologie, opleidingskunde of HRM.