Rendement van Hybride Docenten

Een mooi project om als baaningenieurs bij betrokken te zijn geweest samen met Expertisecentrum Hybride Docent en Platform Talent voor Technologie (PTvT). Interviews naar de wenselijkheid en werkbaarheid van het hybride docentschap binnen het techniekonderwijs in MBO en HBO.

Hoe kan een combinatie van lesgeven en een baan in de praktijk zijn vruchten afwerpen? Wat zijn de ambities van onderwijsinstellingen op het gebied van hybride docentschap? En hoe wil het bedrijfsleven een bijdrage leveren aan het invullen van de vraag naar onderwijsgevend personeel?

Aan de hand van interviews en focusgroepen met hybride docenten, directeuren en HR-managers bij onderwijsinstellingen en bedrijven is de vraag naar en het animo voor hybride docentschap binnen het technisch beroepsonderwijs in kaart gebracht.

Het onderzoek geeft in zicht in de meerwaarde, de kansen en de belemmering van personele uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. En welke voorwaarden noodzakelijk zijn voor succesvolle implementatie van hybride docentschap.

Lees het hieronder of kijk hier voor meer informatie en interessante inzichten over het hybride docentschap. Zie ook eerder onderzoek naar het hybride docentschap in het VO.