Zijn selectie-algoritmes eerlijk?

Ondanks de grote beloftes maakt artificial intelligence selectiebeslissingen niet per definitie eerlijker, zegt VU-promovenda Elmira van den Broek. Zij onderzocht de  eerlijkheid van het selecteren met algoritmes binnen een grote multinational. “Bereid je er maar op voor, eerlijkheid vergt samenwerking en verloopt in fases”.


Misschien herkenbaar. Je raakt als HR professional langzaam bewierookt door nieuwe technologie die belooft dat het de effectiviteit van je HR beslissingen vergroot. Vooral in het werving- en selectiedomein loopt er al geruime tijd een discussie of AI betere selectiebeslissingen kan maken dan de mens die geplaagd wordt door een subjectief oordeelsvermogen. Mensen laten zich in de selectie van kandidaten te veel leiden door zaken die er niet écht toe doen. AI-tools laten zich niet zo makkelijk ……. Zie voor het hele artikel de PDF.


Dr. Luc Dorenbosch is baaningenieur bij de baaningenieurs.
(Eerder verschenen als artikel in PW, nr. 10, 2021)