Teamcrafting en baancreatie

Welke rol kan job engineering spelen bij de baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie? In dit onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut werden verschillende aanpakken van baancreatie voor lager opgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt verkend. Dat leidde tot een overzichtelijk palet aan technieken om banen vorm te geven.

Wij droegen ook graag ons steentje bij op het thema inclusieve Team Crafting. Helaas is de overeengekomen tekst niet goed in het rapport gekomen. Daar is iets fout gegaan. Hierbij de goede tekst:

“Teamcrafting is een methodiek die onder andere beschreven is door De Baaningenieurs. Het bouwt voort op digitaal ondersteunde job crafting trajecten waar zo’n 1500 werkenden de afgelopen jaren hun eigen baan meer passend hebben gemaakt. Dit veelal in het kader van het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid. De methode is bedoeld om een team samen te laten uitzoeken hoe de individuele craftingswensen op taken zo te kunnen herverdelen dat recht wordt gedaan aan ieders talenten en mogelijkheden.

UWV als werkgever heeft dit voor de eigen toepassing bij baancreatie (als werkgever) doorontwikkeld in samenwerking met De Baaningenieurs. De kern: alle teamleden doen onder leiding van een (arbeids- of andere) deskundige een sessie om na te gaan welke bestaande taken op hun afdeling geschikt zouden kunnen zijn een nieuwe medewerker met beperkingen. Daarin gaan de deelnemers ook in op de werkcultuur en ongeschreven regels op de afdeling.

Met de verzamelde informatie construeren ze een aangepaste functie en functiebeschrijving. Maar men denkt ook actief na over een betere verdeling van taken in het hele team. Bij de werving wordt aandacht besteed aan de afdelingscultuur, zodat de kans groter is dat een kandidaat bij het team past. (Onder andere) deze gezamenlijke analyse door een afdeling zelf onderscheidt teamcreatie van IHW of functiecreatie.”

Dan staat het tenminste nog ergens.