Hoofdstuk over Hybride Docent

We zijn trots op een hoofdstuk over de aantrekkelijkheid van de hybride docent als loopbaankans in het onderwijs. Hoofdstuk is onderdeel van de publicatie ‘Onderwijs aan het werk – 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs.’ Een boek dat onder redactie van bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer tot stand is komen. Zij zetelen op de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP en Tilburg University. De bundel met bijdragen van vele deskundigen geeft een kritische reflectie van uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de onderwijsarbeidsmarkt en dat op basis van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek.
 
Het hoofdstuk is een mooie samenwerking weer met Expertisecentrum Hybride Docent. Het baseert zich op een eerder gepubliceerde Value Case over de hybride docent.
 

Het hoofdstuk ‘DE HYBRIDE DOCENT: EEN AANTREKKELIJK LOOPBAANPERSPECTIEF IN HET VO?’ is geschreven door Luc Dorenbosch, Kees van der Velden en Marius Bilkes