Waak voor beroepsverwatering

Docenten en verplegend personeel lijden steeds meer onder hun administratieve taken. Stelselmatige beroepsverwatering ligt op de loer. Tijd voor HR om in te grijpen.

Van een willekeurige vacaturewebsite geplukt: een beschrijving van het takenpakket voor een baan als algemeen verpleegkundige niveau 4. “Hij of zij voert complexe zorgtaken uit, levert een bijdrage aan multidisciplinaire cliëntenzorg, stelt diagnoses op ten aanzien van het zorgplan, draagt… Zie voor de hele column de PDF.
 

 


Dr. Luc Dorenbosch is baaningenieur bij de baaningenieurs.
(Eerder verschenen in wetenschapsrubriek van PWde Gids, nr. 1, 2016)