Factsheet 1000x gedownload!

Altijd leuk die download statistieken. Inmiddels zijn er 1000 mensen die meer wilden weten over onze Mooi Werk Tool en hebben hiertoe de factsheet gedownload. Mooi werk! Het geeft een beeld van de werking, de opmaak en de processtappen van een digitaal instrument voor Team Crafting. De Mooi Werk Tool is ontwikkeld door TNO en Universiteit Twente en wordt momenteel uitgebaat en overgedragen aan andere geïnteresseerde partijen door TNO spin-out de baaningenieurs. Dat zijn wij dus.
 

De Mooi Werk Tool ondersteunt job crafting in teamtrajecten van max. 6-8 weken. Als webapplicatie brengen teamleden eerst individueel de passende en (steeds) minder passende taken van de eigen baan in kaart. Daarna volgt job crafting in teamverband waarbij de aansluiting wordt gezocht met collega’s in het sleutelen aan het eigen werk. Doel is sterktes, wensen, interesses en risico’s beter te verdelen over de teamtaken, zodat een goede job fit en mooier werk snel het resultaat is. Door beter zicht op het werk in onderdelen en het zelf experimenteren met kleine aanpassingen leert men daarbij ook als team te sleutelen aan elkaars duurzame inzetbaarheid. Ben nummer 1001 en download de factsheet hieronder!