HR Analytics als bron van bewijs

HR Analytics kan waarde toevoegen als onderdeel van evidence-based HRM. Wat vraagt dat van de HRM-er?

HR Analytics is hot. Wanneer je de gestage groei in het aantal vak- en internetpublicaties over het onderwerp als indicator ziet, kun je deze hypothese bevestigen. Een tweede hypothese: steeds meer bedrijven gebruiken HR Analytics om bedrijfsresultaten te optimaliseren. Hier wordt het al lastiger. Het feit dat er steeds aandacht voor HR Analytics is, betekent niet dat bedrijven er daadwerkelijk mee werken… Zie voor de hele column de PDF.
 

 


Dr. Luc Dorenbosch is als onderzoeker/baaningenieur verbonden aan TNO Arbeid
(Samen met Theo Tegelaers en Peter Brouwer; Eerder verschenen in wetenschapsrubriek van PWde Gids, nr. 12, 2014)