Interview met bol.com

Niels Willems interviewde ons voor het bol.com Lees magazine over het nieuwe Mooier Werk boek. Een mooi gesprek!

Twee mensen starten op hetzelfde moment in dezelfde functie. In vrij korte tijd hebben ze in de werkelijkheid twee behoorlijk verschillende banen, en nog weer een tijdje later zijn allebei de banen weer anders geworden. Terwijl de functies onveranderd zijn gebleven. Instrumenten om te begrijpen hoe dit gaat, laat staan om het te sturen, ontbreken nog in de gereedschapskist van HR. Er is niet of nauwelijks iets om taakflexibiliteit tot iets te maken dat je ter hand kunt nemen. Daarvoor moet het perspectief verschoven worden van de functie naar de baan, want dat is iets anders. Heel iets anders. De functie is een papieren en technische voorstelling van taken zoals het in het proces moet passen met een daar bijhorende naam: de functietitel. De baan is de sociaal psychologische werkelijkheid van hoe je je werk doet en ervaart waarin over de tijd ontwikkeling plaatsvindt. Zie voor het hele interview de link hieronder.