Tweebaanswegen voor 55+?

Oudere werknemers wisselen weinig van baan, maar hebben wel steeds vaker twee banen. In tien jaar tijd is het aantal zogenaamde ‘multi-jobbers’ van 55 jaar en ouder zelfs verdubbeld. Toch weten we nog weinig over de motieven voor het combineren van meerdere banen. TNO onderzocht de aantrekkingskracht van een tweede baan in loondienst of als zelfstandige bij oudere werknemers. In hoeverre zijn meerdere banen een weg uit de impasse op de vergrijzende arbeidsmarkt? In hoeverre is het zelfs een bewuste employability-strategie?
 

 


Dr. Luc Dorenbosch is baaningenieur bij de baaningenieurs.
(Verschenen in Gerōn, een tijdschrift over ouder worden in de moderne samenleving, nr. 1, 2016)