Werken tegen de klok in

Welk effect heeft urenverantwoording op de werkstress van medewerkers? Hoe ongezond zijn tijdschrijfsystemen en een cultuur waarin declarabiliteit centraal staat? Onderzoek toont hoe vervelend de koppeling tussen tijd en geld kan zijn.

Tijdschrijven heb ik in mijn leven bijna tien jaar gedaan en nu als hybride ondernemer is het heel normaal: werk is omzet. Elk uur dat je maakt, elke gezellige werklunch die je nuttigt, elke pen die je koopt, elke kilometer die je rijdt. Alles is altijd ergens je in je hoofd in te delen in inkomsten en uitgaven. Wanneer je een offerte maakt, begroot je uren maal een uurtarief. Je verkoopt je kennis, tijd en… Zie voor het hele artikel de PDF.
 
 

 


Dr. Luc Dorenbosch is baaningenieur bij de baaningenieurs.
(Eerder verschenen als artikel in PW, nr. 6, 2019)