Mooi Werk Middag


mooiwerkmiddag

TERUGBLIK

Hierbij een overzicht van presentaties tijdens de Mooi Werk Middag met als doel elkaar bijpraten over de laatste stand van zaken. Vanuit de baaningenieurs gaven Luc Dorenbosch en Mark van Vuuren een update van de laatste job crafting onderzoeken die zijn gedaan (o.a. met de Mooi Werk Tool). Maar nog leuker zijn de Mooi Werk trainers die vertellen over hun ervaringen met recente afgeronde en startende job crafting trajecten. Machteld Buit vertelde over haar ervaring bij een recent afgerond job crafting traject bij docenten basisonderwijs.
 
Dank voor jullie aanwezigheid! Tot de volgende Mooi Werk Middag!

 

AGENDA
  • 13.30: Opening en Introductie (Luc)
  • 13.45: Laatste job crafting ontwikkelingen (Luc & Mark)
  • 14.15: Praktijkcasus van Traject (Machteld)
  • 14.45 Pauze
  • 15.00: De meerwaarde van Tooldata (Luc)
  • 15.20: Alle vragen op tafel (Plenair)
  • 16.00: Antwoorden / tips (Zoek elkaar 1 op 1)
  • 16.30-16.45: Afsluiting

 

TIJD EN LOCATIE

Datum: Woensdag 30 September 2015
Tijd: 13.30-17.00
Locatie: TNO | Vergaderzaal 4

 


 

PRESENTATIES
[slideshare id=53458306&doc=mooiwerkmiddag2015-intro-151002104632-lva1-app6892]
[slideshare id=53458314&doc=mooiwerkmiddag2015-onderzoek-151002104641-lva1-app6891]
[slideshare id=53461520&doc=mooiwerkmiddag2015-tooldata-151002122936-lva1-app6892]
[slideshare id=53461923&doc=mooiwerkvoormanagers-151002124154-lva1-app6892]
[slideshare id=53461790&doc=mooiwerkmiddag-casemachteldbuit-151002123807-lva1-app6891]
FOTO’S
collage-2015-10-01
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC