Minder toekomstangst

Technologische innovaties zullen in vrijwel alle sectoren en banen menselijke arbeid deels gaan vervangen. Dat kan aanzetten tot toekomstangst. Niet nodig, mits je tijdig én taakgericht met je medewerkers in gesprek gaat over technologische innovaties en de taken van de toekomst die daarbij horen.

Door snellere technologische en sociale innovaties wordt steeds meer verwacht van de inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers. Ook zullen steeds grotere groepen mee moeten kunnen bewegen met deze innovaties. HR zal zich nog vaker dan nu moeten afvragen: hoe kunnen medewerkers mee-ontwikkelen met het werk van de toekomst? … Zie voor het hele artikel de PDF.
 
 

 


Dr. Luc Dorenbosch is baaningenieur bij de baaningenieurs.
(Eerder verschenen als artikel samen met Jos Sanders en Joep van den Eerenbeemt in PW, nr. 5, 2019)