Aangenaam.

LUC DORENBOSCH


mooiwerkwelkom

 • 2009: Gepromoveerd in Human Resource Studies (Uni Tilburg)
 • 2008-15: Onderzoeker bij TNO Arbeid (1 FTE)
 • 2016: Zelfstandig door in TNO spin-out de baaningenieurs (0,6 FTE), daarnaast nieuwe baan als Programma Manager NSvP (0,4 FTE)
 • 2018: Heruitgave (samen met Mark van Vuuren) van job crafting boek Mooier Werk


 


DE BAANINGENIEURS?

Ik ben zelfverklaard baaningenieur. Het is (nog) geen officiëel beroep en iedereen kan het zijn. Een baaningenieur is iemand die weet hoe werk werkt, hoe banen veranderen en hoe daar op duurzame wijze aan te sleutelen valt. Het in het leven roepen van de baaningenieur is voor mijzelf dan ook precies wat een baaningenieur doet. In traditionele baanstructuren, nieuwe vormen van werk en werken aanbrengen.
Samen met mensen uit de praktijk of wetenschap die hetzelfde voorstaan zijn baaningenieurs (B_INGs) job engineering experts met een zeer praktische inslag.   
B_INGs sleutelen samen met werkgevers en werknemers aan een goed werkende arbeidsmarkt met (kans op) werk dat aansluit bij wat men het best kan en wil. We gebruiken moderne baantechnieken waarmee we sleutelen aan gezond, betekenisvol en mooi werk op maat. Niet OMDAT het werkt, maar TOTDAT het werkt. Even zo lief dragen we onze kennisproducten over, zodat organisaties zelf aan de slag kunnen met bv. job crafting of job carving. Het startpunt is altijd klein en gericht, evidence-based en werkend met baanexperimenten. Sleutel samen met ons verder met behulp van Mooi Werk tooling.   
mooiwerkwelkom


PRODUCTENtaken van de toekomst

INFO
 • Digitaal ondersteunde aanpak
 • Heel concreet maken van toekomstig werk
 • Visueel simpele en snelle methode
 • Werkgever én werknemer betrokkenheid
 • Zelf uit te bouwen met aanvullende modules


TOELICHTING

Futureproof werk
Deze aanpak past naadloos bij de discussies over de toekomst van werk, robotisering en verdere automatisering van werk. Wanneer werk structureel gaat veranderen in aard, inhoud, volume of vorm dan zal dat op zijn minst geleidelijk en op taakonderdelen gebeuren. Vragen die daarop voorbereiden zijn: Hoe kunnen taakontwikkelingen in banen blijven matchen met wat werknemers kunnen en willen? Welke onderdelen van het werk zullen het eerst te maken krijgen met structurele veranderingen? Hoe houd je werk futureproof? Voor werkgevers die hierop proactief willen inspringen hebben we de ‘Taken van de Toekomst’ – aanpak ontwikkeld.
Medewerkertool
De TvdT-aanpak wordt ondersteund door een nieuwe digitale applicatie: de baananalyse tool (zie een impressie hieronder). Werkenden doen zelf een baananalyse van hun eigen werk in 4 stappen. Dit biedt een scherp beeld van hoe goed de eigen motivatie en competentie matchen met het werk van nu en morgen. Welke taken kan en wil men, maar worden steeds minder gevraagd? Met welke taken heeft men meer moeite maar worden wel belangrijk richting de toekomst? Kortom: waar past het werk van morgen nog prima, en waar zijn er drempels die overwonnen moeten worden? Dit alles wordt met de tool simpel en helder gevisualiseerd.
Normaal gesprek
De TvdT-aanpak stimuleert het normale gesprek over veranderend werk, en laat op taakniveau zien waar je tot oplossingen kan komen. Het houdt het organisatieverhaal van de toekomst van werk concreet, dichtbij en hanteerbaar. Geen grote, maar vaak abstracte toekomstbeelden waar je moeilijk op kunt anticiperen. Een nuchtere kijk op de dynamiek van werk dus, die richting kan bieden aan opleidingskeuzes, taakherontwerp, (gedeeltelijke) mobiliteit, job en team crafting. In de aanpak staat het betrekken van alle stakeholders centraal. Samen maak je de toekomst van werk waar mensen op maat in willen en kunnen meebewegen!
 

 


OPVOLGER MOOI WERK

mooiwerkprodboekpng

INFO
 • Aanvulling en opfrisser handboek Mooi Werk
 • Nieuwe inzichten job/team crafting
 • Bevat speelse team crafting oefening
 • Inclusief 2 gratis e-books


TOELICHTING

Werk staat nooit stil. Banen en beroepen lijken zelfs steeds sneller te veranderen. Het is belangrijk om hierop als individu en organisatie slim en snel te kunnen anticiperen. Dit boek biedt inzichten om binnen deze dynamiek van werk Mooier Werk te maken. Een vaardigheid voor een nieuwe tijd. Mooier Werk neemt je stapsgewijs mee met de principes en toepassingsmogelijkheden van job en team crafting. Hoe kun je zelf en samen met je collega’s teamtaken herverdelen, zodat iedereen er Mooier Werk aan overhoudt?
Dit praktische boek helpt je met het slimmer sleutelen aan werk voor een meer persoonlijke baan op maat. Smart crafting noemen we dat. Met een frisse blik kijk je daarbij naar de taken waaruit je werk bestaat. In logische stappen verken je de vrijheidsgraden in je werk en hoe je deze kunt inzetten zodat je baan goed blijft passen bij wat je goed kunt en écht graag wilt. Mooier Werk leert ook teamleiders, hr-professionals, coaches en adviseurs op een andere manier te kijken naar (team)werk.
Met praktijkinzichten uit dik vijf jaar aan interventietrajecten wordt duidelijk wat het wel en niet oplevert als mensen zelf aan hun taken sleutelen om werk mooier en meer passend te maken. Aangevuld met inzichten uit onderzoek en baananalyses komt dit boek tot de kern van wat smart crafting kan betekenen voor de duurzame inzetbaarheid van mensen in hun baan en de teams waarin ze werken.


 


VOOR TEAMS/ORGANISATIES

mooiwerkprodwerkwerktoolpng

INFO
 • Webapplicatie voor job crafting in teams
 • In 8 stappen naar teamwerk op maat
 • Betrekt teamleden bij team crafting
 • Bedoeld voor teams/organisaties
 • Teamtraject met Mooi Werk Trainer


TOELICHTING

De Mooi Werk Tool is ontwikkeld voor teamtrajecten van max. 6-8 weken. Met deze webapplicatie brengen teamleden eerst persoonlijk de passende en (steeds) minder passende onderdelen van hun werk in kaart. Door het trainen van het zelfinzicht in waar het eigen werk mooier kan en het vervolgens zelf uitvoeren van kleine werkexperimenten krijgen teamleden zelf grip op verbeteren van de eigen baan en elkaars baan.
De Mooi Werk Tool wordt onder begeleiding van een Mooi Werk Trainer ingezet in teamtrajecten van 2 dagdelen waarin de individuele baaninformatie uit verschillende digitale oefeningen wordt verwerkt in een teamanalyse. Met deze data heeft het team en leidinggevende inzicht in de taken waarop gezamenlijke actie vereist is voor een verbeterde inzetbaarheid voor de toekomst. Zie de website.  

 
 
 


TOEGEPAST DOOR O.A.

 • Stadswachten
 • Bejaardenverzorgers
 • (HBO) docenten
 • Belastingambtenaren
 • Verzekeringsagenten
 • ICT personeel
 • Financiële controllers
 • Onderzoekers

PRODUCT

1 teamtraject bestaande uit:

 • Digitale teamtool (toolcodes)
 • 1 Teamsessie (4 uur)
 • Teamanalyse (met tooldata)
 • 1 Terugbliksessie (2-3 uur)

PRIJSINDICATIE*

Per teamtraject:

 • €25 per toolcode
 • €800 per teamsessie
 • €500 per teamanalyse
 • €500 per terugbliksessie

————–
* o.a. afhankelijk van # teams
* max. 12 deelnemers p/traject
* prijzen zijn excl. BTW


 


 


VOOR TRAINERS/CONSULTANTS

mooiwerkprodwerkwerktrainer

INFO
 • Toevoegen Job Crafting aan HR diensten
 • Leren trainen met digitale Mooi Werk Tool
 • Toegang tot veel getest trainingsmateriaal
 • Bedoeld voor (in house) trainers/consultants
 • Kennisoverdracht in TdT-traject door B_INGs


TOELICHTING

Om de Mooi Werk tooling te kunnen gebruiken in de eigen (HR-) dienstverlening is er de mogelijkheid zelf aanbieder te worden. Hiermee kan men als gecertificeerd Mooi Werk Trainer gebruik maken van het kennisproduct in eigen trajecten bij organisaties of teams. Hiervoor is een Train-de-trainer traject van 2 dagdelen en een praktijkvisitatie door de baaningenieurs noodzakelijk. Hierin wordt geleerd hoe te trainen met de digitale Mooi Werk Tool.
Het Train-de-trainer traject is gericht op kennisoverdracht door zelf een didactisch sterke case te bouwen die als voorbeeld dient in job crafting trajecten die Mooi Werk Trainers willen gaan verzorgen. Trainers sleutelen zo zelf aan hun eigen trainingsprotocol welke ze in het traject toetsen aan andere deelnemers. Uitkomst is een persoonlijk protocol op maat, volledig begrip van de Mooi Werk Tool en een trainerscertificaat voor het kennisproduct. Vraag onder meer info aan.  

 
 
 
 


TdT GEVOLGD DOOR O.A.

 • Zelfstandig adviseur
 • Trainingsbureau
 • Ziekenhuis
 • Gemeente
 • Loopbaancentrum

PRODUCT

1 Train-de-trainer traject:

 • 2 Dagdelen (totaal 10 uur)
 • 1 Praktijkvisitatie (5 uur)
 • Trainingsmaterialen

PRIJSINDICATIE*

 • €1500 per trainer*
 • 20% groepskorting**

————–
* prijs is excl. BTW
** min. 3 deelnemers van 1 org.
 


 VERDER LEZEN?


 


BEDRIJFSINFO

de baaningenieurs.
Sleedoornstraat 15
6523 GE Nijmegen
M: info@debaaningenieurs.nl
T: 06 11 78 30 35
BTW: NL160898419B01
KvK: 61516953
IBAN: NL39ABNA0422157147